CORRELATIVES

CORRELATIVES

These are paired conjunctions or conjunctions in pairs.

Two or more related words together used as conjunctions are called correlatives or correlative conjunctions.

(Hindi: ये संलग्न समुच्चय हैं। 

यदि दो या अधिक संबंधित शब्द संयुग्मों के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें correlatives या correlative conjunctions कहा जाता है।)

(Telugu: ఇవి జత చేసిన సముచ్ఛయాలు (కంజంక్షన్స్).   రెండు అంతకంటే ఎక్కువ సంబంధిత పదాలు కంజంక్షన్లుగా వ్యవహరిస్తే వాటిని కారలేటివ్స్ లేదా కారలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అంటారు).

CorrelativeEnglish meaningHindi meaningTelugu meaning
  As – as     So – as     As – so / Just as – soThey are used for comparing or emphasizing two things. Ex: 1. He is not as clever as his brother. 2. She is not so foolish as I thought.    3. Just as society has rules, so do schools.उनका उपयोग दो चीजों की तुलना या जोर देने के लिए किया जाता है। Ex: 1. वह अपने भाई की तरह चतुर नहीं है। 2. वह इतना मूर्ख नहीं है जितना मैंने सोचा था। 3. जिस तरह समाज के नियम हैं, उसी तरह स्कुलोंको भी होता हैं।వీటిని రెండు విషయాలను పోల్చడానికి లేదా నొక్కి చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. అతను తన సోదరుడిలా తెలివైనవాడు కాదు. 2. ఆమె నేను అనుకున్నంత మూర్ఖురాలు కాదు. 3. సమాజానికి నియమాలు ఉన్నట్లే, పాఠశాలలకు కూడా ఉంటాయి.
  Both – andIt is used for emphasizing two facts or alternatives as true or possible. Ex: 1. He is both a politician       and a statesman. 2. Now, Many women        work both before and       after marriage.दो तथ्यों या विकल्पों को सच या संभव के रूप में महत्व देने के लिए किया जाता है। Ex: 1. वह राजनेता और राजनीतिज्ञा दोनों हैं। 2. अब, कई महिलाएं शादी से पहले और बाद में भी काम करती हैं।రెండు వాస్తవాలను లేదా ప్రత్యామ్నాయాలను నిజం లేదా సాధ్యాలుగా నొక్కి చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. అతను రాజకీయ నాయకుడు మరియు రాజనీతిజ్ఞుడు. 2. ఇప్పుడు, చాలామంది మహిళలు వివాహానికి ముందు మరియు తరువాత కూడా పని చేస్తున్నారు.   
  Either – orUsed for choosing between two alternatives or possibilities. Ex: 1. He is either a genius or a madman. 2. Either he goes or I go.दो विकल्पों या संभावनाओं के बीच चयन के लिए उपयोग किया जाता है। Ex: 1. वह तो प्रतिभाशाली है या पागल है। 2. या तो वह जाता है या मैं जाता हूं।రెండు ప్రత్యామ్నాయాలు లేదా అవకాశాల మధ్య ఎంచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. అతను మేధావి లేదా పిచ్చివాడు. 2. అతను గానీ లేదా నేను గానీ వెళ్తాము.
Neither – norUsed for telling two things that are not true or possible. Ex: 1. He speaks neither English nor French. 2. Neither he nor his friend is trustworthy.दो चीजें जो सच या संभव नहीं हैं, उन्हें बताने के लिए उपयोग किया जाता है। 1. वह न तो अंग्रेजी बोलता है और न ही फ्रेंच। 2. न तो वह और न ही उसका दोस्त भरोसेमंद है।నిజం లేదా సాధ్యం కాని రెండు విషయాలు చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. అతను ఇంగ్లీషే కాదు ఫ్రెంచ్ కూడా మాట్లాడలేడు. 2. అతనే కాదు అతని స్నేహితుడు కూడా నమ్మదగినవారు కారు.
No sooner – thanUsed to tell two things happen immediately one after the other. Ex: 1. No sooner did the bell ring than the students left the class. 2. No sooner had he arrived than he started working.  एक के बाद एक होने वाली दो बातें बताता था। Ex: 1. जब घंटी बजी तो छात्रों ने तुरंत क्लास छोड़ दी। 2. जैसा वह आया था, तुरंत उसने काम करना शुरू कर दिया। రెండు విషయాలు ఒకదాని తరువాత ఒకటి జరుగుతాయని చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. బెల్ మ్రోగిందో లేదో విద్యార్థులు తరగతి నుండి బయటకు వచ్చేశారు.  2. అతను వచ్చాడో లేదో వెంటనే పని ప్రారంభించాడు.
Not only – but alsoIt explains an extended truth/fact to the existing one. Ex:   1. She is not only a doctor but also a writer. 2. Not only does he speak French, but he writes well also.  यह एक विस्तारित सत्य / तथ्य की व्याख्या करता है। Ex: 1. वह न केवल एक डॉक्टर है, बल्कि एक लेखक भी है।   2. वह न केवल फ्रेंच बोलता है, बल्कि वह अच्छा भी लिखता है।అప్పటికే తెలిసిన నిజం / వాస్తవాన్ని యిది వివరిస్తుంది. Ex: 1. ఆమె డాక్టర్ మాత్రమే కాదు, రచయిత కూడా.   2. అతను ఫ్రెంచ్ మాట్లాడటమే కాదు, బాగా వ్రాస్తాడు కూడా.
Though – yet (or) 
Although – yet
They join two contradictory clauses. Ex: 1. Though it’s hard work, yet I enjoy it. 2. Although they are poor, yet they are contended.वे दो विरोधाभासी वाक़्यो में शामिल हो जाते हैं। Ex: 1. हालांकि यह कड़ी मेहनत है, फिर भी मैं इसका आनंद लेता हूं। 2. हालाँकि वे गरीब हैं, फिर भी उनका बचाव किया जाता है।ఇవి రెండు పరస్పర విరుద్ధ వాక్యాలను కలుపుతుంది. Ex: 1. ఇది కష్టమైన పని అయినప్పటికీ, నేను దాన్ని ఆస్వాదించాను. 2. వారు పేదవారు అయినప్పటికీ, తృప్తిగా జీవిస్తున్నారు.   
  Scarcely –when/before       Hardly – when/beforeUsed to emphasize that two things happen immediately one after other. Ex: 1 Philip had scarcely started sleeping when (before) the phone rang. 2. She had hardly reached home when (before) it began to rain.     यह बताता है कि दो कार्यों एक दूसरे के पीछे ऐक औऱ तुरंत हुआ।   Ex: 1. जैसे ही फिलिप सोना शुरू करा तुरंत फोन बजा।   2. जैसे ही वह घर पहुंची, तुरंत  बारिश होने लगी।రెండు పనులు ఒక దాని వెనుక మరొకటి వెంట వెంటనే జరిగాయని నొక్కిచెప్పడం.   Ex: 1. ఫిలిప్ నిద్రకుపక్రమించాడో లేదో వెంటనే ఫోన్ మ్రోగింది.   2. ఆమె ఇంటికి చేరుకుందో లేదో వెంటనే వర్షం మొదలయింది.
  Rather – thanIt introduces the thing or situation that is not the case. Ex: 1. I would rather play cricket than swimming.  2. The parents should be blamed rather than the children.एक संदर्भ के लिए एक और अप्रासंगिक चीज को जोड़ता है। Ex: 1. मैं तैराकी के बजाय क्रिकेट खेलूंगा। 2. बच्चों के बजाय माता-पिता को दोषी ठहराया जाना चाहिए।ఒక సందర్భానికి సంబంధం లేని మరొక అప్రస్తుత విషయాన్ని జోడిస్తుంది. Ex: 1. నేను ఈత కంటే క్రికెట్ ఆడతాను. 2. పిల్లలను కాకుండా తల్లిదండ్రులను నిందించాలి.
  So –that         (too – to)Used to introduce the reason. Ex: 1. Come over here so that I can see you. 2. He was so tired that he could not walk any farther.   3. He was too tired to walk any farther.कारण बताने के लिए उपयोग किया जाता है। Ex: 1. यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ। 2. वह इतना थक गया था कि वह अब नहीं चल सकता था। 3. वह बहुत थक गया था कि वह आगे नहीं चल सकता था।ఒక కారణాన్ని పరిచయం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. నేను నిన్ను చూడగలిగేలా ఇక్కడకు రండి. 2. అతను ఎంత అలసిపోయాడంటే ఇక ఏ మాత్రం నడవలేనంతగా. 3. అతను ఇక ఏ మాత్రం నడవలేనంతగా అలసిపోయాడు.
  Such – asUsed to introduce one or more examples. Ex: 1. There is no such office here as you mention.   2. she is interested in such careers as teaching, nursing, modelling, etc.एक या एक से अधिक उदाहरण पेश करते थे। Ex: 1. यहाँ ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जैसा आप कहते हैं।   2. वह ऐसे करियर में रुचि रखती है जैसे कि शिक्षण, नर्सिंग, मॉडलिंग इत्यादि।ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉదాహరణలను పరిచయం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. మీరు చెప్పినట్లు ఇక్కడ అలాంటి కార్యాలయం లేదు.   2. బోధన, నర్సింగ్, మోడలింగ్ మొదలైన కెరీర్‌లపై ఆమెకు ఆసక్తి ఉంది.  
  Such – thatIt says the result or consequence of something. Ex: 1. He ran out in such a hurry that he forgot to wear his shoes.  2. He could say a rumour in such a way that all would believe it was true.यह किसी चीज का परिणाम कहता है। Ex:  1. वह इतनी जल्दी में दौड़ा कि अपने जूते पहनना भूल गया। 2. वह एक अफवाह बता सकता है जैसे कि हर कोई इसे सच मानता है।ఇది ఒక ఫలితం లేదా పర్యవసనాన్ని తెలియజేస్తుంది.   Ex: 1. అతను తన బూట్లు ధరించడం మరచిపోయేంత తొందరలో పరుగెత్తాడు.   2. అతను ఒక పుకారును అందరూ నిజం అని నమ్మేంతలా చెప్పగలడు.
 The same – as      

The same – that
Used to tell either two or more things are very similar or not. Ex: 1. Driving a car is not the same as driving a bike. 2.  His birthday is on the same day as yours.    3. Try to repeat the same colour that you painted last time.यह बताने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या दो या अधिक चीजें बहुत समान हैं या नहीं। Ex: 1. कार चलाना बाइक चलाने जैसा नहीं है। 2. उसका जन्मदिन उसी दिन है जैसा तुम्हारा है। 3. उसी रंग को दोहराने की कोशिश करें जिसे आपने पिछली बार चित्रित किया था।  దీనిని రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విషయాలు చాలా సారూప్యంగా ఉన్నాయో లేదో చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. కారు నడపడం బైక్ నడపడం లాంటిది కాదు. 2. మీ పుట్టిన రోజు నాడే అతని పుట్టిన రోజు కూడా. 3. మీరు యింతకు ముందు వేసిన రంగునే పునరావృతం చేయడానికి ప్రయత్నించండి.  
Whether – orUsed to choose between two or more alternatives. Ex: 1. I have now one month to decide whether or not to write the exam.  2. You have to learn music whether you like it or not.दो या अधिक विकल्पों के बीच चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। Ex: 1. मेरे पास  निर्णय लेने के लिये अब एक महीने का समय है कि मैं परीक्षा लिखूं या नहीं। 2. आपको संगीत सीखना होगा कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं।  దీనిని రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రత్యామ్నాయాల మధ్య ఎంచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. Ex: 1. పరీక్ష రాయాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకోవడానికి నాకు ఇప్పుడు ఒక నెల సమయం ఉంది. 2. మీకు నచ్చినా, నచ్చకపోయినా సంగీతం నేర్చుకోవాలి.   

Presented by: mamlabs.net